Материалите са събрани от различни сайтове и използвах този блог , за да систематизирам цялата събрана информация. Дано Ви е полезна!

PS: ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТ НА ОРИГИНАЛНИТЕ АВТОРИ!!!

сряда, 6 юни 2012 г.

Логически задачки


ПРИМЕР С ОБЯСНЕНИЕ НА КРАЯ НА ПОСТА :
Иванов, Петров, Марков и Георгиев са талантливи млади хора.Единият от тях е танцьор,другият е художник, третият е певец, а четвъртия е писател.Какво е заниманието на всеки от тях, ако знаете , че:
-Иванов и Марков са били на концерта на певеца./1 условие/
-Петров и писателят са позирали заедно на художника./2 условие/
-Писателят е написал биографическа повест за Георгиев и има намерение да напише и за Иванов./3 условие/
-Иванов никога не е слушал за Марков./4 условие/


1.
Трима приятели имат следните професии: шофьор, строител и инвеститор.
Техните имена са Борисов, Иванов и Симеонов.
Шофьорът е единствено дете в семейството си.Той е най-младият от приятелите. Симеонов, който е женен за сестрата на Борисов, е по-възрастен от строителя.
Намерете кой, каква професия има!

2.
Имам трима познати: Кондов, Давидов и Василев. Единият е дърводелец, другият - бояджия, а третият - водопроводчик. Когато бояджията отишъл да помоли своя познат дърводелец да му поправи нещо, се оказало, че той е отишъл при водопроводчика. Трябва да Ви кажа, че Василев никога не е чувал за Давидов, а Вие ми кажете кой с какво се занимава?

3.
Колев, Донев, Марчев и Събев живеят в един град. Техните професии са: лекар, инжинер, полицай и хлебар.
Колев и Донев са съседи и винаги пътуват заедно на работа.
Донев е по- възрастен от Марчев.
Колев редовно побеждава Събев на щахмат.
Хлебарят винаги ходи пеша на работа.
Полицаят не живее близо до лекаря.
Инжинера и полицаят са се срещали един единствен път, когато полицаят е глобил инженера за нарушаване на правилата на уличното движение.
Полицаят е по- възрастен от лекаря и от инженера.
Определете кой, каква професия има!4.
В едно училище има трима учители , като всеки от тях преподава по два предмета!?
Учителите са : Митев, Василев и Тодорова.
Предметите са : математика, биология, география, история, английски език, български език.
Учителите по география и по български език живеят наблизо .
Митев е най - младия учител.
И тримата- Тодорова, учителя по биология и учителя по български език - пътуват заедно за училище.
Учителя по биология е по- възрастен от учителя по математика.
В свободното си време , когато могат да намерят четвърти играч, учителите по английски език, по математика и г-н Митев обичат да играят на бридж.
Кой , какви предмети преподава?

Изп. лит."Твое свободное время", Москва,1970,Лаговский, Колтовой,Болховитинов///// ОБЯСНЕНИЕ НА ПЪРВАТА ЗАДАЧА ///////
танцьор художник певец писател
Иванов
Петров
Марков
Георгиев

Прочетете отново условията!Задайте си въпроса"Ако те СА, какво НЕ са?"
От 1 условие ,се вижда какво Са направили и означава , че Иванов и Марков НЕ са певци,нали? Поставяте "-" или "НЕ" !
От 2условие, правим извода ,че Петров НЕ е художник, НЕ е писател и означаваме с "-".Това е лесно, нали?
От 3 условие,правим извода, че Георгиев и Иванов , НЕ са писатели, означаваме с "-".
РАЗГЛЕДАЙТЕ ! КАКВО НАПИСАХТЕ?ИМА ли някъде САМО 1 ПРАЗНО място?
Сега можете да направите ИЗВОД , там където имате 3"-",т.е. че Марков трябва да означим с "+", което означава , че Е писател. На другите занимания поставете "-".
ЧЕТЕМ УСЛОВИЯТА ОТНОВО и СЪПОСТАВЯМЕ 2 и 4условие , както и предишните изводи и стигаме до извода , че Иванов Е танцьор.Поставете "+".
Може би това Ви затрудни? От къде накъде , се питате е този извод?
Ето :Марков е позирал на художника, тъй като той е писателя,а Иванов не познава Марков.Следователно , Иванов НЕ е художник!Поставете"-"!Остава единственото , да бъде танцьор!Фиксирайте този извод"+", а за останалите с "-" !
РАЗГЛЕЖДАМЕ таблицата , ЧЕТЕМ условията , правим извода, че Петров Е певец.
РАЗГЛЕДАЙТЕ реда с заниманията на Петров!
Остава , че ГЕОРГИЕВ е художник!
Така, ако правилно означавате намерения извод с "-" или "+" , Вие сте решили задачата!

0 коментара:

Публикуване на коментар

Blogger Wordpress Gadgets