Материалите са събрани от различни сайтове и използвах този блог , за да систематизирам цялата събрана информация. Дано Ви е полезна!

PS: ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТ НА ОРИГИНАЛНИТЕ АВТОРИ!!!

събота, 25 февруари 2012 г.

Плетени подложки за масата


Необходими материали:

# въже от избран материал, с избрана дебелина и в избран цвят – тук са използвани 4-5 метра от памучно въже с дебелина 1.3 см., за да се направи подложка с диаметър 20-21 см.
# ножици
# голяма игла
# дебел конец
* Преплитането на хлабави възли, нужно за направата на подложките, може да изглежда на пръв поглед трудно, но след няколко опита ще установите, че всъщност схемата е доста лесна. Вижте снимките по-долу, които представят инструкциите стъпка по стъпка.
Инструкции:

1. Поставете въжето върху равна повърхност, така че по-дългата му страна да Ви бъде от дясната страна.

2. Оформете клуп откъм по-дългата страна на въжето (отдясно), както е показано на снимката.
3. Лявата (по-къса) част на въжето вмъкнете под клупа, като го поставите в центъра.

4. Хванете отново по-късия край на въжето (под клупа) и го издърпайте леко вляво, а след това го прокарайте под по-дългата страна на въжето (вдясно).
5. Продължете преплитането, прокарвайки левият край на въжето през новополучения клуп (горе). Въжето трябва да преминава първо отгоре, а после отдолу, като накрая се появи над така получените 3 сечения на възела.

6. Сега започнете да преплитате другия край на въжето – онзи, който е по-дълъг. Прокарайте го наляво, през клупа, следвайки вече получената схема от преплитането на левия край на въжето.
7. Издърпайте края на въжето през целия път на преплитане, за да оформите последният, четвърти възел. Продължете с преплитането, докато не свърши въжето.

8. Когато завършите процеса на преплитане на възела и въжето свърши, зашийте на място двата му края, за да не се разплита подложката. Зашийте възела и на още няколко стратегически места, така че той да не се размества или разхлабва.


Забележка: Ако искате да направите по-голяма подложка, дължината на въжето трябва да е по-голяма. Ако ще използвате така получената декорация за подложка на горещи съдове, използвайте въже от естествени материали, тъй като найлонът ще се стопи от горещината.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Blogger Wordpress Gadgets